… ludzie słusznie zauważają :

 

  …   „ jeśli organizatorzy omyłkowo przelali mu pieniądze, (które miały trafić do kogoś innego), to Marek Torzewski nie popełnił przestępstwa (jeśli on nie wprowadził ich w błąd) i nie powinien być zobowiązany do zwrotu pieniędzy. Wina dotyczy osoby, która popełniła czyn zabroniony. Biorąc te okoliczności pod uwagę, sąd nie mógł orzec, że pan Torzewski popełnił przestępstwo.

Jeśli sędzia wydał wyrok skazujący Marka Torzewskiego za przestępstwo, to moim zdaniem, sędzia taki powinien być dyscyplinarnie zwolniony.

…” dlaczego w stosunku do Marka Torzewskiego zastosowano Kodeks Karny a nie Kodeks Cywilny …

… ” to wygląda na fakt wkręcenia Marka Torzewskiego     w kryminalną  aferę ” …

Celowo ?

…”należy mieć na uwadze, że przestępstwo z art. 284 Kodeksu Karnego charakteryzuje się umyślnością i kierunkowością: „strona podmiotowa przestępstwa z art. 284 § 1 k.k. ma charakter umyślny i kierunkowy.

Sprawca zatem musi działać w ściśle określonym celu, którym jest przywłaszczenie cudzej rzeczy (mienia).

Nie wystarcza, by sprawca godził się na możliwość przywłaszczenia, musi on bowiem tego chcieć i musi to być jego celem” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 11-09-2014 r., II AKa 189/14).

Ze względu na powyższe omyłkowe przelanie środków pieniężnych na zły numer rachunku bankowego nie zawsze będzie wypełniało znamiona przestępstwa z art. 284 KK.

Dopiero bezprawne zadysponowanie przelanymi pieniędzmi będzie stanowiło przestępstwo.

Bezprawne zadysponowanie pieniędzmi omyłkowo wpłaconymi na konto nie stanowi tzw. wyjęcia ich spod władztwa osoby uprawnionej, a tym samym nie wypełnia znamienia zaboru cudzego mienia (art. 278 § 1 k.k.), gdyż osoba ta utraciła owo władztwo, wpłacając omyłkowo pieniądze na konto bankowe, którym nie dysponuje. Czyn realizujący się przez wypłatę określonej kwoty wypełnia natomiast znamię przywłaszczenia cudzego mienia” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 07-11-2014 r., V KK236/14) … „  

 

Marek Torzewski nigdy nie przywłaszczył ani nie  podjął kwoty 4.550 zł z konta o numerze  Bank…………………………………………….  zatem nie popełnił zarzucanego mu przestępstwa  przez prokuraturę  i d  z  art. 284 & 1 k.k . 

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML :

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>